Unapređenje postojećeg sistema

ERP rešenja iz naše ponude u potpunosti prate prirodu poslovanja kao procesa koji se stalno menja. Usklađujemo i unapređujemo poslovni softver važećim zakonima i propisima Republike Srbije, a paralelno s tim adekvatno odgovaramo na specifične izmene poslovanja naših korisnika.

Razvojem poslovanja sistem se može proširiti dodatnim licencama, unaprediti u veći ERP paket i/ili povezati sa drugim izdvojenim radnim jedinicama kako bi u potpunosti uvek pratio aktuelne potrebe vašeg poslovanja.

Unapređenja postojećeg ERP sistema se mogu odnositi i na izradu posebnih izveštaja specifičnih za samo poslovanje, definisanje novih poslovnih procesa za koje se pojavila potreba razvojem poslovanja i njihovu primenu kroz poslovni softver, kao i kreiranje novih korisničkih grupa sa specifičnim ovlašćenjima za zaposlene.

Svaka vrsta unapređenja ima za cilj da maksimalno odgovori potrebama datog poslovanja, ali i da samom poslovanju otvori put mogućeg daljeg razvoja. Unapređenje je proces koji kao i razvoj poslovanja nema svoj konačan kraj, ali koji ima svoje faze i traži da se na najefikasniji način pronađe ispravno rešenje u konkretnom vremenu i za konkretne slučajeve.

U saradnji sa korisnicima ERP rešenja permanentno radimo na zajedničkom rešavanju kompleksnih poslovnih scenarija i pronalazimo obostrano funkcionalna i ekonomična rešenja.