Sistem razmene podataka

Razmena podataka sa udaljenim radnim jedinicama odvija se pomoću dodatnih modula Sabirnice i Transportera. Ove module je moguće u svakom trenutku veoma brzo implementirati na sve ERP pakete.

Tehnički preduslovi neophodni za razmenu podataka su postojanje internet veze, koja ne mora biti aktivna 24/7. Dovoljno je da se konekcija uspostavi u željenim intervalima. Prednost ovakvog načina razmene podataka je u tome što nije neophodno skupo mrežno održavanje sistema razmene.

Korist od razmene podataka veoma brzo je merljiva. Maksimalno se skraćuje vreme prenosa dokumenata i omogućava svakodnevno ažuriranje poslovnih podataka bez dodatne papirologije, štampanja i fizičkog prenosa dokumentacije. Istovremeno sve povezane radne jedinice rade na dokumentima, svako svoj deo posla završavajući. Prilikom podešavanja sistema razmene podataka određuje se i koji dokumenti će se sa kojom radnom jedinicom razmenjivati.

Primena u praksi sistema razmene podataka najčešća je kod preduzeća koja žele da povežu više svojih maloprodajnih objekata i/ili da razmenjuju podatke sa knjigovodstvenom agencijom koja nije u okviru same firme.

Sistem razmene podataka između udaljenih radnih jedinicaSistem razmene podataka između udaljenih radnih jedinica