Podrška u radu

Nakon završenog osnovnog procesa implementacije ERP sistema našim klijentima pružamo:

  • kvalitetnu i blagovremenu podršku u radu
  • prilagođavanje softvera novim tržišnim zahtevima
  • maksimum funkcionalnosti i stabilnosti sistema
  • logičnost i jednostavnost u radu.

Održavanje ERP sistema je pružanje potrebne podrške korisnicima, ali i stalni razvoj samog sistema u skladu sa novim propisima i zakonima, kao i posebnim zahtevima korisnika. Potreba za održavanjem softverskog rešenja zavisi od razvoja poslovanja, svakodnevnih aktivnosti koje ERP povezuje olakšavajući vođenje poslovanja i svih promena koje se unutar njegovih sektora sprovode.

U skladu sa specifičnim razvojem konkretnog preduzeća i podrška ili održavanje ERP sistema nakon implementacije posebno se dogovara. Podrška koju naš tim pruža ugovorom je regulisana sa minimumom važenja godinu dana. Definiše se tip podrške, šta sve ona i u kojem vremenskom periodu uključuje. Tip podrške vremenom se menja, dopunjuje ili smanjuje, po potrebi.

Korisnicima poslovnih rešenja pružamo brzu i stručnu pomoć u radu, vršeći stalno nadgledanje korisničkog okruženja i obaveštavajući korisnike o svim bitnim izmenama. Ukoliko je softversko rešenje potrebno prilagoditi novim zahtevima, u dogovorenom roku korisnike obaveštavamo da su izmene implementirane i proverene u skladu sa jasnim procedurama.

Održavanje ERP sistema omogućava da svaki korisnik dobija maksimum vremena i funkcionalnosti u obavljanju svog svakodnevnog posla, stoga održavanje predstavlja najčešće sastavni deo celokupne implementacije ERP-a.

Važnost održavanje ERP sistema se ogleda i u blagovremenom prepoznavanju novih poslovnih procesa, redefinisanju ranijih, ili proširenju samog sistema.

Uvek smo spremni da saslušamo svaki vaš zahtev i da zajedno pronađemo kvalitetno rešenje za ostvarenje vašeg cilja.

Održavanje ERP sistema nije obavezno. U određenim slučajevima zbog kompleksnosti poslovanja odgovarajući oblik podrške je veoma preporučljiv, dok u slučajevima jednostavnih svedenih funkcionalnosti gde ne postoji realna potreba za redovnom komunikacijom sa podrškom pružanje pomoći u radu može biti po potrebi.