ERP rešenja i poslovni procesi

U našoj ponudi nalaze se tri osnovna ERP paketa: Standard, Office i Pro. Detaljnu specifikaciju najvažnijih poslovnih procesa koje podržavaju ERP paketi možete pogledati u tabeli u nastavku.

Osnovne funkcionalnosti ERP rešenja podeljene su u povezane celine: komitenti (kupci i dobavljači), šifarnik artikala i kataloga, skladišta i objekti, dokumenti robno-materijalni (komercijalni), kadrovi i plate, finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga), osnovna sredstva, robno-materijalne knjige i finansijski izveštaji.

Programski paketi se mogu međusobno povezivati unutar lokalne mreže ili sa udaljenim radnim jedinicama putem sistema razmene podataka. U skladu sa potrebama poslovanja, funkcionalnost osnovnih paketa se proširuje odgovarajućim dodatnim modulima.

ERP rešenja su usklađena sa zakonima Republike Srbije.

Standard
Office
Pro
Napredne funkcionalnosti
Sveobuhvatno vođenje knjigovodstva za neograničen broj klijenata
Umrežavanje svih klijenata sistemom razmene podataka na daljinu
Direktan pristup i izvoz podataka na portal e-Porezi Poreske uprave RS, elektronska predaja obrazaca za plate i poreskih prijava za PDV, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika
Mogućnost pristupa podacima sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama
Razmena i sinhronizacija podataka između klijenta i knjigovodstvene agencije kao i vaša direktna povezanost sa svakim od njih
Unos podataka u sistem samo jednom i automatski prenos dokumenta iz jednog oblika u drugi, sa nasleđivanjem i praćenjem sleda
Mogućnost istovremenog rada sa istim dokumentima kod klijenta i u agenciji
Unos i obrada podataka jednog dela poslovanja od strane klijenta, a drugog od strane agencije
Elektronsko slanje dokumenata nadležnim državnim institucijama i klijentima
Automatski prenos rezultata u program NBS ili u .xml datoteku
Izvoz izveštaja u različite programe radi dalje obrade i analize
Objedinjen sistem vođenja i praćenja finansijskih i računovodstvenih funkcija
Više valutno poslovanje (kursne liste)
Uvid u više od 150 različitih izveštaja za analizu poslovanja za potrebe klijenata i nadležnih institucija
Mogućnost arhiviranja podataka na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou
Administriranje prava pristupa korisnika i mogućnost da se određenim korisnicima ograniči pristup podacima
Usklađenost sa svim promena u zakonodavstvu
Standardizacija i integracija poslovnih procesa i sistema
Kvalitetna i stručna podrška i održavanje
Mogućnost nadogradnje, ažuriranja i prilagođavanja softvera novim tržišnim zahtevima kao i potrebama knjigovodstvene agencije
Stabilnost, bezbednost, pouzdanost, brzina, logičnost i jednostavnost
Sigurnost i tajnost podataka
Usaglašenost sa MRS (Međunarodni računovodstveni standardi) i RSS 33, tj. srpskom zakonskom regulativom
Robno materijalne knjige
KEPU knjige
PDV knjige ulaznih i izlaznih računa
Knjiga PK1
Izveštaji za otkrivanje grešaka koji remete balans knjiga i stanja na lagerima
Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga)
Kompletan kontni okvir
Zasnovanost na fleksibilnom kontnom planu, gde se na nivou pojedinačnog konta može određivati sintetika i željena analitika i viševalutna evidencija prometa
Automatski obračun i knjiženje svih podataka, dokumenata i obračuna u glavnu knjigu, na osnovu unapred definisanih ali promenljivih shema knjiženja, pregled knjiženja s mogućnošću naprednog filtiranja (sve bazirano na knjigovodstvenim pravilima)
Automatski prenos i preknjižavanje
Automatsko zatvaranje klasa i formiranje poslovnih rezultata finansijske godine
Automatsko formiranje početnih stanja
Izrada ulaznih i izlaznih kalkulacija
Obračun PDV-a
Izrada Završnog računa, Bruto bilansa, Zaključnog lista, Bilansa stanja i uspeha
Izrada kontrolnih listi na osnovu kojih se može proveriti neslaganje operativnih sa knjigovodstvenim podacima
Mogućnost zabrane retroaktivnog unosa dokumenata u proknjiženi period
Mogućnost analitičkog knjiženja prihoda, rashoda i poreza u zavisnosti od objekta/skladišta
Mogućnost knjiženja rashoda sirovina i repromaterijala na osnovu izdatih Trebovanja ili na osnovu izdatih Radnih naloga
Automatska korekcija greške zaokruženja po kontima i iznosu
Automatsko vezivanje uplata (iz izvoda) sa ulazno/izlaznim dokumentima
Određivanje potrebne analitike za svaki konto
Mogućnost paralelnog deviznog vođenja stanja na kontu
Kreiranje dodatnih specifičnih tipova naloga za knjiženje
Kadrovi i plate
Evidencija kadrova i obračun zarada i naknada
Obračun dodataka koji nemaju karakter zarade (zakup, prevoz, službeni put) OPJ-1, OPJ-3, OPJ-4, OPJ-7, OPJ-8
Ugovori o delu, privremenim i povremenim poslovima
Automatska izrada virmana i izvoz u program za elektronsko bankarstvo
Evidencija i obračun obustava
Isplata zarada u više rata, bonusi i stimulacije
Mogućnost isplata zarada odvojeno za svaku radnu jedinicu
Samostalni unos minimalnih i maksimalnih iznosa osnovica, cene radnog sata, neoporezivog iznosa
Obračun specifičnih zarada (po čl. 45 st. 2 stariji od 45 god, po čl. 45 st. 1 stariji od 50 god, po čl. 45 st. 2 mlađi od 30 god, po čl. 45 st. 2 pripravnici, po čl. 45b st. 1 invalidi, oslobođenje za penzionere, po Uredbi o podsticanju zapošljavanja mlađi od 30 ili stariji od 45 god)
Osnovna sredstva
Evidencija i obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara
Obračun redovne i poreske amortizacije sredstava
Ispravka vrednosti, nadgradnja i razgradnja
Privremeni obračun amortizacije sredstava
Skup posebnih izveštaja u skladu sa MRS
Dokumenti robno-materijalni (komercijalni)
Automatski prenos dokumenta iz jednog oblika u drugi, sa nasleđivanjem
Ponude, predračuni, računi i računotpremnice
Maloprodajni računi i pazari
Otpremnice, reversi, sopstvena potrošnja, reklama/uzorci
Blagajna (redovna, devizna, hartije, bonovi)
Ulazni računi za robu i troškove
Ulazni računi po poslovnim karticama
Ulazni avansni računi i predračuni
Radni nalozi, trebovanja i prijemnice
Projekti-poslovi
Knjižna odobrenja i zaduženja
Virmani
Elektronsko plaćanje
Kontrolnici uvoza/izvoza
Nalozi i trebovanja za doradu robe
Interni nalozi za prijem i otpremu robe
sistem ručne i automatske rezervacije robe
Sistem pribeleški (poruka) uz dokumente
Sistem obrade servisnih intervencija u prostorijama klijenata
Servisni zahtevi
Izveštaji o servisnim intervencijama
Servisna trebovanja
Automatsko fakturisanje završenih servisnih naloga
Komisiona prodaja
Skladišta i objekti
Rad sa uvoznom robom i reeksport
Rad sa proizvodima po porudžbini
Rad sa komisionarima
Rad sa skladištima sirovina i materijala
Rad sa skladištima gotovih proizvoda
Rad sa carinskim skladištima
Rad sa veleprodajnim skladištima
Rad sa maloprodajnim skladištima
Šifarnik artikala i kataloga
Kategorisanje artikala
Alternativne jedinice mera
Automatsko kreiranje uvoznih deklaracija
Unos i održavanje osnovne sličice artikla
Unos dodatnih šifara i naziva vezanih za komitenta
Kreiranje prodajnih cena u zavisnosti od pripadnosti katalogu/podkatalogu
Serijalizacija artikala grupna i pojedinačna
Uvoz cenovnika iz Excel tablice
Automatsko kreiranje uvoznih deklaracija
Automatsko brisanje nekorišćenih artikala
Rad sa konfiguracijama i uređajima
Kreiranje cenovnika i automatska nivelacija
Komitenti (kupci i dobavljači)
Sektori i filijale komitenta
Lica za kontakt i proširene informacije
Organizacija grupa komitenata
Stalni popusti komitenata (procenat)
Predefinisan rok za plaćanje i limit dugovanja
Dnevnik beleški komunikacije sa komitentom
Organizacija rabatnih grupa na nivou kataloga, podkataloga, konkretnog artikla i skladišta
Brisanje dupliranih kartica komitenata i automatski prenos dokumentacije s jedne na drugu karticu
Prošireni sistem izveštaja o prometu
Najvažniji finansijski izveštaji
Bilans stanja
Bilans uspeha
Zaključni list
IOS kupci
IOS dobavljači
KEPU knjiga
PDV knjige izlaznih i ulaznih računa
Pomoćna PDV evidencija: Knjiga avansnih računa, Knjiga Pazara, Knjiga uvoznih računa, Knjiga primljenih avansnih računa
Obrazac M-4K
Obrazac PPP
Obrazac PPPDV
Mogućnost izrade različitih izveštaja za analizu poslovanja za potrebe klijenata i nadležnih institucija