Dodatni moduli za ERP pakete

Pored osnovnih ERP paketa u našoj ponudi nalaze se dodatni moduli kojima se proširuje funkcionalnost osnovnog softvera. Svaki od dodatnih modula ima posebnu namenu, ne može da rade samostalno bez osnovnog programa, može biti implementiran kada i osnovni program ili naknadno u cilju unapređenja sistema.

Najčešće korišćeni su moduli za razmenu podataka, modul Kasa i modul Članske karte.

Modul Kasa

Modul Kasa namenjen je maloprodajnim objektima koji se bave trgovinom. Predstavlja simulaciju POS uređaja. Modul omogućava jasnu, tačnu i potpunu evidenciju prodaje, pregled pazara, izdavanje fiskalnih i gotovinskih računa sa izborom načina plaćanja. Kroz modul Kasa mogu se dobiti izveštaji iz štampača (presek stanja, dnevni izveštaji sa nuliranjem, prediodični izveštaji).

Modul Kasa se koristi isključivo sa nekim fiskalnim uređajem. Modeli fiskalnih štampača sa kojima modul Kasa radi su: Galeb: FP-550, FP-600, GP-550; HCP: Integra, Best, Flexi (Osim Best LC); ComTrade: ST200, ST200P, One-P, ST400; Ei: PosLink Compact, Colibri, Partner; Epson: T260; Digit RS BiH; Flink RS BiH; Flink ME P1000C RS BiH; Tring Fiscal Server FbiH; VG Group VG 550; MetaLink CG.

Modul Kasa može da radi i sa spoljnim uređajima, kao npr. elektronskim vagama.

Članske karte

Modul Članske karte predstavlja poseban dodatak modula Kasa i zajedno s njim radi. Ovaj modul je idealan način da nagradite stalne kupce posebnim popustima.

Modul Članske karte omogućava evidentiranje kupaca u maloprodaji, dodeljivanje PIN koda svakom kupcu, na osnovu koje se beleže visine kupovine i ostvaruju odgovarajući popusti. Evidencija o kupovini se obavlja na nivou celog sistema. U slučaju više maloprodajnih objekata, kupci u svakom objektu mogu ostvarivati popuste koje ste im dodelili, što im naravno samu kupovinu čini izvesnijom.