Konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća

Implementacija d.o.o. kvalifikovana je od strane EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development - Evropska banka za obnovu i razvoj) za pružanje savetodavnih usluga u delu:

  • kompjuterizovanih sistema za proizvodnju i
  • kompjuterskog finansijsko-informativnog sistema za upravljanje.

Kao preduzeće koje se aktivno bavi primenom novih tehnologija u poslovanju, Implementacija d.o.o. je kvalifikovana u okviru BAS (Business Advisory Services Serbia - Usluge poslovnog savetovanja Srbija) programa kao iskusna i stručna u svojoj oblasti i da kao takva može pomoći razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Svrstavanjem u kredibilne konsultante u oblastima koje predstavljaju budućnost razvoja društva, Implementacija d.o.o. još jednom potvrđuje svoj osnovni princip saradnje sa klijentima, a to je ostvarenje dugoročne strateške saradnje.

U okviru svojih programa podrške malim i srednjim preduzećima EBRD pokriva između 30% i 70% neto troškova u zavisnosti od vaše lokacije, delatnosti i veličine preduzeća.

Postoji i poseban program koji podržava žene preduzetnike u Srbiji u okviru koga je moguće pokrivanje maksimalno do 90% neto troškova.

U okviru projekta "Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća" Evropske banke za obnovu i razvoj do sada smo uspešno realizovali nekoliko projekata koji se odnose na razvoj i implementaciju softverskih rešenja.

Za više informacija o našim uslugama i delatnostima, kao i načinu na koji sa preduzećem Implementacija d.o.o. možete unaprediti svoje poslovanje kontaktirajte nas na +381 63 411 448 ili goran@implementacija.rs.