Rentacar - Web aplikacija za iznajmljivanje vozila

Web aplikacija Rentacar predstavlja softversko rešenje za online iznamljivanje automobila. Aplikacija omogućava korisnicima rentacar usluga da slobodnim izborom datuma, mesta preuzimanja i vraćanja vozila, odabirom raspoloživih automobila online putem obave ceo proces rezervacije.

Prilikom odabira vozila korisnik može napraviti i samo ponudu, koja nije obavezujuća, kao i videti ostala vozila iz ponude koja u odabranom periodu nisu slobodna. Korinisnicima je omogućeno da online putem samostalno otkažu vozilo ukoliko dođe do promene.

Web aplikacija Rentacar maksimalno olakšava proces rezervacije vozila sa korisničke strane. Nakon par koraka veoma jasno definisanih i korisnik i agencija su obevešteni o napravljenoj rezervaciji sa svim potrebnim podacima.

Web aplikacija Rentacar agenciji u svakom trenutku pruža uvid u rezervisana vozila, sa hronološkim pregledom kada ističe rezervacija ili počinje.

Radovi na projektu:

  • definisanje funkcionalnosti
  • idejno rešenje
  • projektovanje MySQL baze
  • CSS3, HTML5, PHP
  • JavaScript, jQuery, Ajax
  • obuka i podrška korisnicima

Rentacar - info

Rentacar web aplikacija napravljena je u saradnji sa preduzećem AC Macura Rent d.o.o, kao proizvod razvoja samog preduzeća i potrebe da se na što bolji način korišćenjem mogućnosti informacionih tehnologija olakša pružanje usluga klijentima. Flotu AC Macura Rent d.o.o. čini više od 150 različitih automobila, terentnih vozila i kombija. Iznajmljivanje je moguće na više lokacija, a za firme postoje posebne pogodnosti.