Psihološka astrologija

Radovi na projektu:

  • dizajn informacija
  • projektovanje interfejsa
  • idejno rešenje
  • CSS3, HTML5
  • PHP, jQuery, MySQL
  • dodaci za društvene mreže
  • Responsive dizajn
  • implementacija eksternih servisa
  • hosting

Psihološka astrologija - info

Psihološka astrologija je naučni princip koji objedinjuje psihologiju i astrologiju u analizi i sintezi natalnog horoskopa. Planete su mikrokosmos čoveka, delovi ličnosti. Smisao astrologije je ostvariti balans. Na tom putu klijente vodi astrološki konsultant, Aleksandra Arizanović, koja je diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, edukovana je iz oblasti psihodrame i psihološke astrologije.