Održavanje sistema

Nakon postavljanja internet prezentacije online ili web aplikacije u funkciju dogovara se vrsta podrške koju naš tim pruža za nesmetan dugoročniji rad celokupnog sistema.

Održavanje sistema zavisi od prirode projekta. Definiše se u skladu sa prepoznatim potrebama, kao rezultat naših preporuka i klijentovih zahteva, a može obuhvatati:

  • objavljivanje dostavljenog novog sadržaja
  • izmene i dopune postojećeg sadržaja
  • obradu materijala za internet prikazivanje
  • izradu kopija baze podataka
  • uređivanje društvenih mreža
  • pomoć u osmišljavanju online kampanja
  • dodatno nadgledanje i praćenje sistema
  • administracija hosting paketom koji je u upotrebi
  • unapređenje verzija programskih jezika koji se koriste.

Održavanje sistema je ugovorom regulisano na godišnjem nivou, sa mogućnošću proširenja ili izmene vrste podrške u unapred dogovorenom vremenskom periodu.

Znamo kako da vam pomognemo da na najbolji način iskoristite prednosti informacione tehnologije za svoje poslovanje.

Održavanje sistema nije obavezno.