Golf asocijacija Srbije

Radovi na projektu:

  • CSS3, HTML5
  • PHP, Ajax, jQuery, MySQL
  • dodaci za društvene mreže

Golf asocijacija Srbije - info

Golf asocijacija Srbije (federacija domaćih klubova) osnovana 2006. godine sa sedištem u Beogradu. Preko svojih članica GAS broji preko 500 aktivnih igrača članova matičnih klubova i ulaže konstantne napore da se broj klubova i broj igrača golfa značajno poveća. Cilj Golf asocijacije Srbije jeste da podstakne razvoj golfa u Srbiji i da služi kao njegovo organizaciono telo. Golf asocijacija Srbije predstavlja vezu između R&A, EGA, USGA i domaćih klubova.