Vođenje marketinških kampanja

CRM (Customer relationship management) pruža mogućnost vođenja marketinških kampanja, obuhvatajući pored osnovnih podataka (naziv, datum početka i kraja kampanje) važne korake:

  • definisanje tipa kampanje
  • određivanje statusa kampanje
  • dodeljivanje vođenja kampanje sektoru ili osobi unutar preduzeća
  • definisanje raspoloživog budžeta
  • povezivanje sa proizvodima, uslugama ili paketima koji se nude
  • automatsko povezivanje kampanja sa određenom grupom kontakata
  • praćenje svih aktivnosti vezanih za kampanju.

Pravljenje rasporeda zaduženja i zadataka koji su povezani sa marketinškom kampanjom od posebne je pomoći kako bi se svaki deo procesa realizovao do krajnjih mogućnosti a kampanja bila koliko je moguće uspešnija.

Pripremite se na pravi način za plansko vođenje marketinških kampanja, ciljano, sa jasnim budžetom i mogućnošću brzog uvida u postignute rezultate.