Upravljanje projektima

Za uspešno realizovanje projekta od posebne važnosti je dobra organizacija.

Sistem za upravljanje projektima objedinjavanje faktora koji utiču na tok projekta čini jednostavnijim, transparentnijim, a time nam omogućava da možemo bolje kontrolisati sve segmente, pratiti i na vreme menjati.

U zavisnosti od prirode projekta razlikuje se brojnost faktora koji utiču, njihova povezanost i međusobno uslovljavanje. Kao zajedničke odlike možemo izdvojiti:

  • uključenje ključnih ljudi u realizaciju projekta
  • definisanje faza realizacije
  • evidencija svih potrebnih radova unutar faza
  • evidencija raspoloživih resursa
  • vremenski okvir za izvršenje zadataka
  • aktivnosti učesnika projekta.

Sistem za upravljanje projektima posebno je koristan kada radimo na više projekata, kada je uključeno više učesnika u realizaciju projekta i kada proces izrade iziskuje duže vreme. Sistem svoju potpunu primenu ima i kada je reč o vođenju jednog projekta od strane jednog učesnika.

Jasna evidencija i dobra organizovanost uvek su od pomoći.