Organizacija prodaje

Sistem za upravljanje klijentima organizuje kontakte od prvog, inicijalnog podatka do ugovorenog posla.

Svaki kontakt kojim raspolažemo može menjati ulogu:

  • od prilike ili činjenice da neko postoji i da pravimo prvi korak u našem predstavljanju
  • preko mogućnosti za buduću saradnju
  • do dogovorene saradnje koja je praćena konkretnom ponudom, ugovorom i projektom koji se realizuje.

Ovakav način evidentiranja kontakata, praćenja svih aktivnosti u skladu sa kojima se mogu planirati nove marketinške kampanje, predstavlja jedan od ključnih segmenata u organizaciji prodaje.