Hronološki pregled aktivnosti

Integrisanost podataka celokupno upravljanje odnosima sa klijentima, posebnim projektima, novim obavezama i timskim radom čini jednostavnijim.

Organizovanost koju postižemo korišćenjem CRM-a ostavlja nam više vremena da se u potpunosti posvetimo poslu. Ona je praćena je i istorijom svih aktivnosti.

U svakom trenutku možemo da se vratimo na projekat koji smo radili ranije, prisetimo se svih detalja, ili na kontakt s kojim nismo do kraja ostvarili saradnju ali smo imali određenu komunikaciju. Možemo tačno videti kada i šta smo nudili ili dogovarali, ili ko je od naših saradnika to uradio. Sve su to dragocene informacije.

Ključ CRM-a i uspešnog poslovanje je da stvarno raspolažemo svim informacijama koje imamo.

Raspolagati informacijama znači i koristiti ih u potpunosti na pravi način u pravo vreme.