Evidencija zaduženja i obaveza

Korišćenje CRM-a nam pomaže u boljoj organizaciji svakodnevnih aktivnosti.

Aktivnosti koje prate naš poslovni život vezane su za određene kontakte, projekte, kampanje, a svi oni su povezane u jedinstven sistem:

  • kalendar sastanaka i poziva
  • postavljanje zadataka koje treba da uradimo
  • pravljenje plana obaveza koje nas očekuju

Dostupnost urađenog, preglednost planiranog, jasnost dogovorenog, pomažu nam da se brže krećemo kroz brojnost svakodnevnih obaveza, da ih na vreme obavljamo i da ništa ne zaboravimo.

Pored pravljanje ličnog rasporeda, CRM u potpunosti podržava timski rad. Omogućava nam da postavljamo zadatke i pravimo plan za saradnike, pratimo do koje faze realizicije su stigli i imamo evidenciju o završenim poslovima.

Evidencija zaduženja celokupnom timu koji deli informacije olakšava posao, jer je svakom posebno dostupna evidencija samo njegovih zadataka, koji su mu namenjeni i za koje je odgovoran.